دسته : دسته‌بندی نشدهتاریخ: 2018/06/12
انتقاد امینی نسبت به نحوه برخورد دانشگاه‌ها با کارنامه حمید سبزواری

انتقاد امینی نسبت به نحوه برخورد دانشگاه‌ها با کارنامه حمید سبزواریاسماعیل امینی شاعر، در گفتگو با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص ویژگی های شعر زنده یاد حمید سبزواری اظهار کرد: بخشی از کارنامه شعری حمید سبزواری غزل‌ها و قصیده‌هایی است که به موضوعات معمول در غزل‌ها و قصیده‌های ادب فارسی پرداخته است؛ مثلاً طبیعت را توصیف و عواطف انسانی و حکمت را بیان کرده است و این اشعار تحت تأثیر شهرتی که سبزواری در سرودن سرود‌های انقلابی داشته، قرار گرفته است؛ به نظر کارنامه شعری این شاعر خیلی بررسی نشده است.

وی افزود: به هر حال من فکر می‌کنم برای شناخت سبزواری باید مجموعه کارنامه شعری وی را در نظر بگیریم؛ درست است که خدمتی که این شاعر در حوزه سرود‌های انقلابی کرده، بی‌نظیر و تاریخ‌ساز بوده و در مقاطعی شاید به اندازه یک حرکت ملی ارزش داشته است، ولی به هر حال شهرت شاعری وی نباید تحت تأثیر حرکتشان در عرصه سرود‌های انقلابی قرار بگیرد. حالا که مدتی هم از فوت سبزواری می‌گذرد، به نظرم باید در خصوص شناخت شخصیت شاعری وی کار دانشگاهی شود، زیرا این شاعر کارنامه بسیار پرباری دارد به خصوص در حوزه قصیده.

این شاعر گفت: تا جایی که می‌دانم تا امروز کار دانشگاهی چندانی در خصوص کارنامه شعری سبزواری نشده است و به گمان من به جای این همه کار‌های معمولی و تکراری که در دانشگاه‌ها می‌شود، باید میزگرد‌هایی درباره افرادی چون مشفق کاشانی، اوستا، سبزواری و سپیده کاشانی برگزار شود که توجه استاد‌های ادبیات و دانشجو‌ها و پژوهشگر‌ها به این بزرگان و آثارشان جلب و با روش تحقیق کارنامه آن‌ها بررسی شود.

امینی خاطرنشان کرد: سبزواری با اینکه پیشینه درخشانی در حوزه شعر و دانش خیلی وسیعی در حوزه ادبیات داشت، نسبت به شعر جوان‌ها خیلی با بزرگواری رفتار و آن‌ها را خیلی خوب تشویق می‌کرد. از آثارشان استقبال می‌کرد و این برای من خیلی دلنشین بود.