دسته : دسته‌بندی نشدهتاریخ: 2018/05/17
این سنگ، تاریخ ذلت بار مسلمانی ماست

پایگاه خبری جماران؛ شعری که س. ح. صفا سروده، بدین شرح است:

 

این سنگ نیست که در دست توست 

پاره های قلب من است. 

پرتاب کن 

قلبی که در قدس نطپد 

سینه ام را تنگ می کند. 

این را که می چرخانی

فلاخن نیست

تقدیر سیاه شده ی تاریخ ماست. 

آتشدانی باید 

تا در چرخش اراده ی من و تو 

این زندگی سیاه شده 

دوباره سرخ و زرد شود 

امروزه 

این سیاهی ایام 

قلب مرا  سنگ می کند. 

این سنگ نیست که در دست ماست

تاریخ ذلت بار مسلمانی ماست 

بگذار در تقابل با گلوله آنان 

چند پاره شود 

امروز 

عزم راسخ تو 

جان مرا 

میان مردن و عزت 

آونگ می کند

انتهای پیام