دسته : وبلاگتاریخ: 2018/02/14
جشنواره ملی شعر آیات نقطه عطفی در ادبیات آئینی معاصر خواهد بود

محمدتقی عزیزیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جشنواره ملی شعر آیات امسال در بخش زبان های رایج محلی برگزیده نداشت اما این بخش آثار شایسته تقدیر داشت، اظهار داشت: امسال اجازه دادیم بخش زبان های بومی و محلی جا بیافتد و درونی شود و در سال های آینده اگر آثار این حوزه قوامی پیدا کرد مقام نیز می دهیم.

وی یادآور شد: کیفیت اشعار مهم است، حتی اگر آثار کمی دریافت می کردیم اما کیفیت داشتند به آنها مقام می دادیم.

نماینده داوران دومین جشنواره ملی شعر آیات خاطرنشان کرد: شعرهای بومی و محلی رسیده به دبیرخانه جشنواره کیفیت کمی داشتند، در این آثار تصاویر ملتزم به متن نبود، تلمیحات ضعیف بود و از موضوع قرآن کمتر استفاده شده بود.

عزیزیان با تاکید بر اینکه در بخش شعر نو و سپید آثار خوبی به دبیرخانه جشنواره آمده بود، افزود: این جشنواره ظرفیت آن را دارد که بین کشورهای اسلامی برگزار شود و شاعران کشورهای عربی و کشورهایی که کُرد زبان دارند نیز در آن حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه گسترده تر شدن جشنواره بستگی به حمایت مسئولین دارد، تصریح کرد: این جشنواره شروع خوبی داشته است و می تواند نقطه عطفی در ادبیات آیینی معاصر باشد؛ ما به آینده این جشنواره خوشبین هستیم.