دسته : وبلاگتاریخ: 2018/02/14
رییس پژوهشگاه علوم انسانی: نقد ادبی در ایران یک جریان بالنده است

به گزارش کافه وبلاگ نویسان به نقل از ایرنا دکتر حسینعلی قبادی چهارشنبه در دومین همایش آسیب شناسی درس نامه های رشته زبان و ادبیات فارسی در سرسرای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد:پیش از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر از پنج اثر در مورد نقد ادبی وجود داشت اما امروز در این حوزه با مرزهای دانش فاصله کمی داریم.
وی افزود: نقد ادبی در کشور به دلیل نگاه جمعی و تبدیل شدن تشکل ها به سرمایه های اجتماعی از بسیاری از دانش ها در ایران پیشرو تر است.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه داد: این پژوهشگاه قصد دارد از طریق شورای بررسی متون بین سرمایه های انسانی و علمی، مناسبات هم افزایانه برقرار کند تا دغدغه های علمی به صورت چند برابر به بهره وری برسد که با فراهم کردن تمهیداتی به نام تشکل های علمی، مساله مدار، مستمر، پویا و بالنده ممکن خواهد بود.
وی بیان کرد: شورای بررسی متون می خواهد این سرمایه های ارزشمند انسانی و علمی را از طریق برقراری این مناسبات هم افزایانه به سرمایه های اجتماعی تبدیل کند.
وی افزود: وقتی تشکل جان گرفت و دانشگاه‌های مختلف نخبگانی را جذب، و آثار علمی مشترک مساله مندانه آفریدند، جریان سازی بالنده شکل می گیرد که به کشف استعداد منجر می شود.
قبادی اظهار کرد: اگر در دانشگاه ها فضای تلاقی اندیشه ها و تعامل فراهم نباشد پیشرفتی حاصل نمی شود و سرمایه های اجتماعی ایجاد نخواهد شد چون مساله مداری و کشف مساله ها حاصل شکل گیری سرمایه اجتماعی است.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ابراز امیدواری کرد: با تعامل شورای متون با انجمن های علمی چند گانه در حوزه زبان و ادبیات فارسی و با تعامل بین رشته ای و حتی فرا رشته ای به سمت ارتقای بهره وری و استوارترشدن بنیان این سرمایه های اجتماعی حرکت کنیم.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز اظهار کرد: نظام آموزشی رسمی و غیررسمی در همه دوره ها، پرورش صفات انسانی و اخلاقی را در اولویت هدف های خود قرار داده و در همه مقاطع تحصیلی تلاش شده این اهداف به کمک برنامه های درسی، تحقق یابد.
عبداله پارسا افزود: بنابر شواهد، نقش و سهم زبان و ادبیات فارسی در تحقق این هدف ها بسیار چمشگیر تر از سایر رشته ها و حوزه های علمی است.
وی بیان کرد: زبان و ادبیات فارسی همیشه مهمترین سهم را در برنامه های درسی ایران داشته و تلاش شده الگوهای تربیتی مورد قبول جامعه ما با کمک زبان و ادبیات فارسی به مخاطب منتقل شود و این مسئولیت عالمان و محققان این حوزه است.
پارسا ادامه داد: در بازنگری برنامه های درسی زبان و ادبیات فارسی، علاوه بر توجه به جنبه دستوری باید متن و محتوای کتب درسی اعم از نثر و شعر مورد توجه قرار گرفته و سازماندهی محتوای کتب درسی در دستور کار قرار گیرد.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: یکی از دروس حساس این رشته فارسی عمومی است که کمی مهجور مانده و می تواند برای دانشجویان رشته های مختلف جذابیت داشته باشد و تاثیرات شخصیتی و تربیتی بر روی آنها ایجاد کند.
قدرت قاسم پور دبیر علمی همایش نیز اظهارکرد: هفت سخنران از دانشگاه های مختلف از جمله شهید بهشتی تهران، فردوسی مشهد، کردستان و گیلان دراین همایش یک روزه حضور پیدا کردند.
در این همایش تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه شهید چمران برای تعامل علمی منعقد شد.
3004/ 6037
خبرنگار: خاطره غفاری ** انتشار دهنده: عبدالحمید راجی