دسته : دسته‌بندی نشدهتاریخ: 2018/05/17
شعر امام خمینی درباره ماه رمضان / ماه رمضان شد می و میخانه برافتاد…

دیوان اشعار امام خمینی:

 

ماه رمضان شد می و میخانه برافتاد

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

 

افطار به می کرد برم پیر خرابات

گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد

 

با باده وضو گیر که در مذهب رندان

در حضرت حق این عملت بارور افتاد

 

انتهای پیام