دسته : دسته‌بندی نشدهتاریخ: 2018/02/14
فیروزآبادی: برای رهبری ۱۶ صفحه شعر طنز بردم

سرویس سیاسی فردا: آقای روحانی از سرهنگ هم بالاتر است و در پدافند بسیار هم سرهنگی عمل می‌کرد. همین الآن هم در سخنرانی‌ها و برخوردهایش از همان روحیه نظامی‌اش استفاده می‌کند. او در آن جلسه فقط می‌خواست به قالیباف بگوید تو سرهنگی و الا خودش از سرهنگ هم بالاتر است.من این را در یکی از جلسات شورایعالی امنیت ملی به خودش هم گفتم.

رهبری فرمودند شما با فکر، روحیات و اندیشه من آشنا هستید و می‌دانید که من چه می‌خواهم، پس بمانید و به بنده مشورت دهید و من هم تا امروز بیش از 130 مشورت به ایشان داده‌ام.

یک خاطره در خصوص نجابت حضرت آقا در برخورد با اینها بگویم. من در برخی از جلسات که خدمت ایشان می‌رفتم، به‌عنوان یک مسئول می‌خواستم موضوعاتی راجع به دولت مطرح کنم. هروقت شروع می‌کردم و تا اسم آقای هاشمی را می‌آوردم، آقا می‌فرمودند کافیست. من با آقای هاشمی دوست 40 ساله هستم و با یکدیگر همدلیم و از دل هم خبر داریم و بارها این موضوع را تکرار کردند.

در سال 79 من دیگر طاقتم تمام شد. در خانه نشستم و در یک دفتر، 16 صفحه شعر طنز با موضوعات متعدد نوشتم و در آن مواضع آقای هاشمی و مواضع رهبری را بدون اینکه اسم بیاورم، با کد مطرح کردم که شامل حدود 200 موضع می‌شد. اسم آن را هم گذاشتم «افسانه دو گنبدان»، چون آنها می‌خواستند دو دیدگاه را در حکومت مطرح کنند، بعد آن را خدمت آقا بردم و گفتم من این شعر را برای شما گفتم.از آن به بعد اجازه دادند که اگر مسئله‌ای هست، مطرح شود.