استفاده از ظرفیت‌های نرم‌افزاری فرهنگ و هنر ضرورت دارد

بیرجند – ایرنا – استاندار خراسان جنوبی گفت: تهاجم فرهنگی دشمن به‌ویژه در اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که از ظرفیت‌های نرم‌افزاری در حوزه فرهنگ و هنر باید به نحو احسن استفاده کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید