توسعه عدالت مالیاتی با اجرای نظام ملی تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده

تهران – ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: توسعه عدالت مالیاتی با اجرای نظام ملی تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده به نسبت سرانه جمعیتی و رویکرد حمایت از استان‏های کمتر برخوردار محقق می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید