ابلاغ مشروط ۲ برابری تسهیلات مشاغل خانگی

محمود کریمی بیرانوند داخل حاشیه سفر ریاست جمهوری به استان تشریح کرد: داخل حالی که داخل کشورهای توسعه یافته ۲۵ درصد مشاغل جامعه مشاغل خانگی می باشد این آمار داخل کشور ما حدود ۳ درصد است.

او ادامه داد: بر این اساس توسعه مشاغل داخل دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته می باشد و خوشبختانه بودجه بسیار خوبی نیز به جهت رسیدن به زیاد کردن این شاخص به ۱۰ درصد داخل نظر گرفته گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: این وزارتخانه داخل سال جاری ۴ برنامه را علاوه بر وظیفه ذاتی خود داخل نظر گرفته می باشد که مشاغل خانگی یکی از سوی این اولویت هاست.

به خاطرنشان کرده کریمی توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی اولویت نخست این وزارتخانه می باشد به گونه ای که اگر مراکز کاریابی بتوانند ۳۰۰ هزار تن را به کار بگمارند مشوق ها و تسهیلات بسیار خوبی به جهت آن ها داخل نظر گرفته گردیده است.

بر اساس اظهارات این‌مقام مسئول داخل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایجاد اشتغال به جهت ۶۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد و بهزیستی دیگر اولویت این وزارتخانه می باشد که داخل هر استان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن استان متولی هماهنگی میان دستگاه های مرتبط با این بخش است.

کریمی بیرانوند اولویت چهارم این وزارتخانه را ایجاد و تکمیل سامانه رصد برشمرد و تشریح کرد: ملاک ایجاد شغل داخل کشور که توسط ریاست جمهوری نیز مورد نظر قرار می‌گیرد مشاغلی می باشد که داخل این سامانه ثبت و راستی آزمایی گردیده است.

انتهای پیام