بازار اجاره مسکن نیازمند بازبینی عملکرد مشاورین املاک‌ است

مهدی بشارتده سلوطی داخل گفت و گو با کافه بلاگ درباره بازار مسکن اظهار کرد: داخل خصوص راهکارهای کنترل اجاره بها و اکنون حکومت ۴ سیاست را داخل قبل گرفته می باشد که شامل پرداخت وام ودیعه مسکن و داخل کنار آن طرح لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای، ساخت واحدهای استیجاری، رقابت نهضت ملی مسکن و همچنین زیاد کردن سقف وام ودیعه می باشد که پیشنهاد شده مبلغ آن از سوی ۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون زیاد کردن یابد.

بشارتده افزود: بازار مسکن و بازار اجاره یک بازار پر تلاطم است، سری اقداماتی مثل پرداخت وام ودیعه مسکن به جهت خانواده های مستاجر که از سوی دوران شیوع همه گیری کرونا و بعد آن داخل دستور کار قرار گرفت راهکارهای کوتاه مدت بودند.

دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه، درباره عملکرد حکومت به جهت جلوگیری از سوی نوسانات بازار اجاره‌ بها تشریح کرد: تدوین لایه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و اجاره داری طرح نهضت ملی مسکن به جهت ساخت واحدهای استیجاری مسکونی به جهت مردمی که مستاجر هستند راهکارهایی می باشد که حکومت فعلی داخل دستور کار قرار داده تا بتواند نوسانات بازار اجاره‌بها را کنترل کند.

وی به اهمیت موضوع عرضه و تقاضا به جهت بازار مسکن اشاره نمود و خواهان نظارت بیشتر داخل حوزه مشاور املاک شد و تشریح کرد: یکی از سوی عوامل نابسامانی امروز بازار اجاره مسکن، عدم توجه به موضوع ساختاری مشاور املاک است؛ توجیه این می باشد که وقتی سود مشاور املاک ها از سوی درصد حق کمیسیون و اجاره نامه هاست پس آن ها تمایل پیدا می کنند که اجاره ها و قیمت خرید زیاد کردن پیدا کند.

بشارتده تصریح کرد: بازار اجاره نیازمند بازبینی عملکرد مشاور املاک ها است، فعالیت بی‌بندوبارگونه این واحدهای صنفی باید پایان یابد.

وی خاطرنشان کرد: به علت اینکه هر کدام از سوی مشاور املاکی ها به طور مستقل فعالیت می کنند، این توجیه که صنف و یا ابزار نظارتی وجود دارد علت بر قانونمند این واحدها نمی شود چراکه اساسا قدرت نظارت بر بازارها کاهش چشمگیر یافته است.

وی با بیان اینکه مشاورین املاک چون ذی نفع هستند از سوی زیاد کردن قیمت خرید و اجاره بها دفاع می‌ کنند تاکید کرد: باید ساختار مشاور املاک مدیریت شود؛ داخل وضعیت فعلی که درآمد این قشر از سوی سودگیری حق کمیسیون هاست باید تغییرساختاری ایجاد شود و یک رقم ثابت تعیین گردد، زیرا وقتی قیمت ثابت باشد واسطه‌گری کاهش پیدا می کند و آنگاه می توان بازار را کنترل کرد.