بازی با بچه ها چه قواعدی دارد؟

فارس نوشت : روی صندلی نشسته بودم و به نحوه بازی کردن همسرم و دختر کوچکم نگاه می‌کردم. دخترم خیلی ریز و آرام انگار داخل عوالم خودش بود، مهره ها را روی هم می‌چید اما همسرم به او تذکر می‌داد که باید این طور مهره ها را بگذاری تا درست باشد و این چیزها را رعایت کنی، او هم گوش نمی‌داد و کار خودش را می‌کرد، داخل نهایت هم کلافه شد و همه مهره ها را روی زمین ریخت و به پدرش تشریح کرد: «تو سوختی و بازی بلد نیستی». همسرم که این صحنه را دید ، اخم کرد و گفت تو قوانین بازی را نمی خواهی یاد بگیری.

آرام کنارشان رفتم و به همسرم گوشزد کردم که نیازی نیست حتما همه قواعد را بچه‌ها یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند ، همین که طبق آن چیزی که داخل ذهنشان است، بازی کنند و احساس خوب و برتری هم داشته باشند، کافی می باشد. بهتر می باشد ما هم به قواعد آنها داخل بازی تن بدهیم تا زمانی که سن و سالشان بیشتر بشود.

نوع بازی کردن با بچه‌ها خیلی مهم می باشد. بازی کردن یک هنر می باشد و همبازی خوبی به جهت بچه ها بودن هم خیلی مهم می باشد ، منتها بهتر می باشد اطرافیان نحوه بازی کردن با بچه ها را بدانند نه اینکه توقع داشته باشند یک بچه کوچک عین دستورالعمل بازی‌کند و خیلی هم او را جدی بگیرند و بُرد و باخت را رعایت کنند.

طبق خاطرنشان کرده روانشناسان، بازی کردن بهترین عامل رشد شخصیت، رشد مغز، خلاقیت، تمرکز بهتر، صبر و اعتماد به نفس بیشتر ، ارتباط برقرار کردن و کشف دنیا توسط بچه ها می باشد. اما این بازی‌ها چه قواعد و قوانینی بایدداشته باشد تا هم باعث ابراز هیجانات و احساسات بچه‌ها شده و هم آنها را شاد کند، بدون اینکه هیچ استرس و اضطرابی به آن‌ها وارد کند.

1- کودک درونتان با بچه‌ها بازی کنند

«دکتر سجاد کریمان مجد، روانشناس و مشاور خانواده» داخل این باره به فارس می‌گوید: «بازی کردن یکی از سوی بهترین راه ها به جهت شاد کردن محیط خانه به جهت بچه ها می باشد. وقتی پدر و مادر با بچه ها بازی می‌کنند داخل واقع با آنها کودک می‌شوند و هیجانات آنها را کشف کرده و با کودک درونشان بازی می‌کنند. بنابراین نخستین نکته این می باشد که پدر و مادر با کودک درو نشان بازی کنند، نه با بالغ و والد درونشان!

2-فقط بازی کنید بدون دستور و قواعد خاصی

کریمان مجد تأکید می‌کند: «بهتر می باشد با قواعد بچه‌ها بازی کنید و بازی را با آموزش تلفیق نکنید. چرا که از سوی لذت بخشی آن به جهت بچه ها کاهش می‌دهد. صرف بازی کردن و ابزار هیجان به جهت بچه ها جنبه تربیتی دارد. نیازی نیست که چیزی آموزش هم داده گردد. »

اما اگر می‌خواهید قوانینی بگذارید، تا وقتی که کودک با بازی‌اش کار خطرناکی نکرده یا کسی را اذیت نکرده، بهتر می باشد که قوانین بازی را او تعیین کند. بنابراین سخت گیری نکنید و اجازه دهید که براساس نیاز و استعدادش خود کودک قوانین بازی را مشخص کند.

برخی والدین دچار همین خطا می‌شوند و تصور می‌کنند که باید قواعد بازی بزرگترها به جهت بچه‌ها هم وجود داشته باشد یا اینکه یک بازی را خیلی جدی می‌گیرند و مدام مثلا می‌گویند که ما برنده شدیم، داخل حالیکه باید اجازه دهند اغلب اوقات بچه‌ها برنده شوند.

3-به بچه‌ها داخل بازی زمان بدهید

به فرزندتان زمان بدهید تا بازی اش را تمام کند، بعد او را به جهت کار دیگری مثل غذا خوردن، خوابیدن یا بیرون رفتن آماده کنید. منتها به او اعلام کنید که مثلا داخل این زمان فرصت بازی تمام می باشد و این کار را با آرامش انجام دهید تا اضطراب و استرسی او را تهدید نکند و زمان کافی به جهت بازی کردن داشته باشد.

4-شما همیشه همبازی بچه ها نیستید

پدر و مادر باید بدانند که همیشه نمی‌توانند همبازی بچه‌ها باشند. کم‌کم بچه‌ها یاد می‌گیرند که داخل حضور شما یا بدون حضور شما با خودشان هم بازی کنند ، یا با بقیه بچه ها بازی کنند و همه این مهارت ها را کسب می‌کنند. پس اولا کوشش نکنید که زود قواعد را داخل هر بازی به آنها یاد دهید ، بعد هم مدت زمان بازی کردن بچه ها با شما خیلی اندک می باشد شاید چند سال این زمان به طور می‌انجامد و پس از سوی آن بچه‌ها تمایل دارند که با همبازی های هم سن و سال خود و یا حتی تنها با خودشان بازی کنند و بازی کردن بچه ها با والدین داخل یک زمان های خاصی محدود می گردد.

5-مشاهده گر خوبی باشید

کودک شما با انتخاب نوع بازی اش به شما احساسات، حالت ها، نگرانی ها، توانایی و تمایلاتش را نشان می‌دهد پس بیشتر اوقات سعی کنید که مشاهده گر باشید و داخل کارهایش دخالت نکنید.

برخی پدر و مادرها تا می‌بینند بچه داخل حال بازی با خودش است، داخل کار بچه دخالت می‌کنند مثلا خانه سازی ها را به جهت او روی هم قرار می‌دهند، یا حلقه ها را داخل سبد می‌اندازند یا چیزهای دیگری تا بچه ها قاعده ها را یاد بگیرند ، درحالیکه همه اینها داخل مراحل مختلفی از سوی رشد حاصل می‌شود و بچه لذت می‌برد از سوی اینکه خودش همه چیز را داخل این عرصه ها بیاموزد و آزمون و خطا کند.

در نهایت طبق نظر محققان فضای داخلی منزل باید به جهت بازی کردن بچه‌ها مهیا باشد، یا اینکه هر روز یا هر دو ـ سه روز یکبار کودکان به همراه پدر و مادرشان به پارک های بازی بروند و انرژی خود را تخلیه کنند و خلاقیتشان هم بروز پیدا کند. بازی کردن با بچه‌ها یک مقدار حال ، حوصله، و انگیزه می‌خواهد پس کوشش کنید خودتان را سر حال نگه‌دارید.

بهتر می باشد زمانی که داخل منزل هستید بخشی از سوی زمانتان را به بازی کردن با بچه‌ها اختصاص دهید و از سوی فعالیت‌هایی که می‌توانید انجام دهید تا نشاط و انرژی به شما برگردانده شود مضایقه نکنید.