بورس داخل هفته‌ای که گذشت

بر اساس اطلاعات به دست امده توسط کافه بلاگ، روند صعودی بازار سرمایه تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه داشت و شاخص کل بورس حتی توانست پس از سوی ۲۰ ماه وارد کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد شود اما عمر این صعود طولانی نبود و داخل حدود یک ماه قبل بورس تقریبا هر روز عقب گرد داشته و تا یک میلیون و ۵۳۳ هزار واحد نیز کاهش یافت.

تحلیلگران دلایل مختلفی را به جهت این سقوط عنوان می‌کنند که از سوی مهم‌ترین ان اختلاف قیمت دلار داخل سامانه نیما و بازار آزاد می باشد. البته برخی معتقدند بازار سرمایه بیش از سوی اندازه داخل انتظار واگذاری سایپا و ایران خودرو مانده و برخی دیگر نزول بازار را ناشی از سوی دستکاری شاخص کل توسط حکومت می‌دانند. داخل هر حال نزول بورس ادامه دارد و سهامداران دوباره هر روز نظاره گر رنگ قرمز روی تابلوی بورس هستند.

بر این اساس بررسی وضعیت بازار سهام داخل هفته جاری نشان می‌دهد که شاخص کل بورس روز شنبه با ۱۶ هزار و ۵۸۱ واحد کاهش داخل رقم یک میلیون و ۵۴۷ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۷۵۱ واحد کاهش یافت و رقم ۴۲۵ هزار و ۱۸۱ واحد را ثبت نمود. داخل روز یکشنبه هر چند که شاخص کل بورس به جهت صعود گام برداشت و حتی تا یک میلیون و ۵۴۸ هزار واحد زیاد کردن یافت اما درنهایت دوباره روندی نزولی به خود گرفت و تا رقم یک میلیون و ۵۴۵ هزار واحد کاهش یافت.

رنگ قرمز داخل روز دوشنبه بر تن بورس باقی ماند و شاخص کل بورس داخل این روز با ۷۶۱۷ واحد کاهش تا رقم یک میلیون ۵۳۹ هزار واحد نزول نمود. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳ هزار و ۱۲۷ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۲۳ هزار و ۴۵۶ واحد رسید.

دامنه روند نزولی بورس به چهارشنبه رسید تا این بازار هفته را با چراغ قرمز به پایان ببرد. شاخص کل بورس با ۶۲۳۳ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۵۳۳ هزار واحد نزول نمود. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۱۱۶۲ واحد کاهش داخل رقم ۴۲۲ هزار و ۲۹۵ واحد ایستاد.