سقف پرداخت به پزشکان متخصص فعال داخل مناطق محروم برداشته شد

دکتر بهرام عین اللهی داخل سفر به شهرستان راز و جرگلان داخل گفت و گو با کافه بلاگ، اظهار کرد: داخل گذشته به جهت پرداختی ها سقفی وجود داشت و میزان پرداختی محدود می شد و اما این امر به جهت مناطق محروم برداشته شده که سبب خواهد شد تا پزشکان متخصص به جهت فعالیت داخل مناطق محروم، بیایند.

او ادامه داد: به جهت مناطق محروم بسته های جدیدی تعریف شده می باشد که بتوانیم حضور نیروهای متخصص بیشتری را داخل این مکان ها داشته باشیم.

دکتر عین اللهی داخل ادامه داخل ارتباط با برنامه وزارت بهداشت داخل خصوص اساس نامه بیمه های پایه نیز بیان کرد: یکی از سوی اقداماتی که داخل حکومت سیزدهم اتفاق افتاده آن می باشد که امسال ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از سوی افراد سه دهک پایین را تحت پوشش بیمه قرار داده ایم.

وی تصریح کرد: طی سال گذشته نیز ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و تصور ما بر این می باشد افراد خیلی زیادی باقی نمانده باشند که تحت پوشش بیمه قرار نداشته باشند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: به جهت اولین بار داخل کشور بیمه همگانی اجرا خواهد شد.

وی به مسئله جوان سازی جمعیت نیز اشاره و بیان کرد: داخل همین راستا خدمات ویژه بیمه ای به مادران باردار ارائه می شود، حتی اگر خانواده‌ای دارای تمکن مالی باشد نیز داخل صورت بارداری، مادر و کودک تا ۵ سالگی از سوی خدمات بیمه بهره مند می شوند.

دکتر عین اللهی با بیان اینکه یکی از سوی مشکلاتی که داخل حال حاضر داخل کشور با آن مواجه می باشیم این می باشد که جمعیت رو به پیری می رود، تاکید کرد: به بهروزان و کارشناسان مامایی که نسبت به جوان سازی جمعیت مردم را تشویق می کنند بسته های تشویقی تعلق می گیرد.

وی با اشاره به حمایت از سوی بیماران خاص نیز اظهار کرد: امسال بودجه ای جداگانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان داخل مجلس به جهت این افراد داخل نظر گرفته شده که طی همین روزها اختصاص می یابد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: اساسنامه صندوق بیماری های خاص داخل شورای عالی بیمه مصوب شده و هم اکنون داخل دستور کار هیات حکومت می باشد که بعد از سوی تصویب آن، اقدام به شناسایی تمامی بیماران خاص می کنیم تا بتوانیم خدمات خاص را به آن ها ارائه دهیم.

وی داخل ادامه با اشاره به اینکه طی سفر حکومت سیزدهم به خراسان شمالی مصوبات خوبی داخل حوزه بهداشت و درمان وجود دارد، افزود: هم داخل بخش ارتقای بیمارستان ها و مراکز درمانی و هم ارتقای خانه های بهداشت مصوباتی وجود دارد که عصر امروز داخل شورای اداری مطرح خواهد شد.

دکتر عین اللهی ادامه داد: خراسان شمالی جزء استان های محروم تلقی می شود و باید رسیدگی بیشتری نسبت به آن انجام گردد.