سیدمحمد بهشتی: وزارت فرهنگ، وزارت یک فرقه و قبیله خاص نیست

گزارش اختصاصی دیدار

داخل آخرین دادگاه کیوان امام‌وردی چه گذشت؟

سرانجام پس از سوی یکی دو بار لغو شدن دادگاه به جهت بررسی نهایی پرونده کیوان امام‌وردی متهم به تجاوز سریالی، امروز این دادگاه برگزار گشت. تایید‌ها و تکذیب‌ها؛ از سوی صادق خرازی تا فریده مهدوی دامغانی ماجرای محاکمه مهدوی دامغانی و مصادره منزل مسکونی؛

تایید‌ها و تکذیب‌ها؛ از سوی صادق خرازی تا فریده مهدوی دامغانی

شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و دیپلماتیک ایران هر کدام به نحوی شخصیت و توان علمی و مصائبی که بر مرحوم دکتر مهدوی دامغانی رفت را بیان کردند، که واکنش خانواده آن مرحوم را به دنبال داشت. قرارگاه جوانی جمعیت؛ ماموریت تازه قالیباف و عین‌اللهی گزارش دیدار از سوی همکاری مجلس و وزرات بهداشت

قرارگاه جوانی جمعیت؛ ماموریت تازه قالیباف و عین‌اللهی

روز گذشته وزیر بهداشت و رئیس مجلس از سوی مهمترین دغدغه خود صحبت نمودند و یکی به دنبال راه اندازی قرارگاهی به نام جوانی جمعیت و دیگری هم به دنبال محقق شدن راهی به جهت درمان سه میلیون نفر نابارور.