پرواز مستقیم ایران‌ ایر از سوی تهران به رم ۲۳ تیرماه از سوی سرگرفته می‌شود

بر اساس اطلاعات به دست امده توسط روز پنجشنبه کافه بلاگ، داخل جریان دیدار محمد محمدی بخش، معاون وزیر راه وشهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با السیو کوارانتا رییس سازمان هواپیمایی کشوری ایتالیا همکاریهای هوایی میان دو کشور مورد بحث قرار گرفت و موافقتنامه هوایی میان دو کشور بواسطه تحولات صنعت هوایی، بازنگری و به امضا رسید.

بر همین اساس اعلام شد که پروازهای مستقیم ایران ایر به رم از سوی سر گرفته شود و پروازهای این شرکت به میلان نیز زیاد کردن یابد.

در این نشست طرفین بر اهمیت زیاد کردن پروازها میان دو کشور به منظور توسعه گردشگری و تقویت همکاریهای اقتصادی فیمابین تاکید کردند.

طبق برنامه تنظیم شده اولین پرواز مجدد مسیر تهران به رم و بالعکس از سوی تاریخ ۲۳ تیرماه برقرار خواهد گشت. پرواز ها داخل این مسیر از سوی حدود ۴ سال قبل متوقف شده بود.