اینفوگرافیک / ایران‌خودرو و سایپا چقدر زیان انباشته دارند؟

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: سایت کدال