برنامه هفتم توسعه واقعی‌تر و کارآمدتر تصویب شود

بر اساس اطلاعات به دست امده توسط کافه بلاگ، مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات داخل صفحه شخصی خود داخل توئیتر، نوشت:« دیوان محاسبات با انتشار گزارش ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه و ارائه پیشنهادهای ساختاری به جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، امید دارد برنامه ای واقعی تر و کارآمدتر به جهت پیشرفت تدوین و تصویب گردد. »

هفته گذشته داخل مراسم آیین رونمایی از سوی گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور،معاونت فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور داخل ارائه گزارش ارزیابی عملکرد قانون ششم توسعه عنوان کرد: فقط ۳۰ درصد احکام برنامه محقق شده و متوسط رشد داخل سال‌های اجرای برنامه، تنها ۷۶ صدم درصد بوده است.