بیش از سوی ۴۰ هزار اظهار نامه مالیاتی داخل قزوین اخذ گردیده است

عزیزالله عباسپور روز جمعه داخل گفت و گو با خبرنگار کافه بلاگ اظهار داشت: سال گذشته مجموع اظهارنامه های مالیاتی دریافت شده ۴۹ هزار و ۵۳۸ فقره بود که از سوی این تعداد، ۶۰ درصد مودیان مالیات مقطوع وضع شده از سوی سوی کارشناسان این اداره را پذیرفته بودند.

به خاطرنشان کرده این مسوول امور مالیاتی، از سوی اظهارنامه های دریافت شده امسال، ۷۱ درصد مودیان اشخاص حقیقی داخل استان نیز میزان مالیات مقطوع شده را پذیرفته اند.

وی با اشاره به نحوه چگونگی محاسبه مالیات اشخاص حقیقی، تشریح کرد: سازمان امور مالیاتی امسال مالیات مقطوع مودیان خود را با رویکرد جدید و براساس اطلاعات و دیتاهای موجود از سوی سامانه اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات بانکی، پایانه های فروش و سایر اطلاعات دریافتی داخل سازمان تعیین کرده است.

عباسپور خاطرنشان کرد: مودیانی که معتقدند بخشی از سوی گردش حساب کارت خوان آنها مربوط به فعالیت غیرتجاری بوده و یا به طور صحیح از سوی کارت خوان خود استفاده نکرده اند و مالیات مقطوع پیشنهادی را قبول ندارند، می توانند تا ۱۵ تیرماه جاری نسبت به تنظیم اظهار نامه خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: داخل ادامه رسیدگی به اعتراض مودیان، کارشناسان ما نسبت به رسیدگی مواردی که منشا درآمدی نداشته، اقدام و داخل صورت صحیح بودن از سوی گردش حساب پایانه فروش خارح و مبنای محاسبه مالیات قرار نخواهد گرفت.

این مسوول با بیان اینکه ادامه و رشد درآمدهای مالیاتی مستلزم رونق کسب و کار داخل حوزه اقتصادی است، افزود: به طور طبیعی نظام مالیاتی قصد ندارد تا با اعمال بی عدالتی به مودیان مالیاتی خود، اقدام به دریافت مالیات کند چرا که سیاست ما دریافت مالیات به حق براساس اطلاعات و اسناد موجود و همچنین شناسایی منابع جدید مالیاتی جهت مبارزه با فرار مالیاتی می باشد و داخل این راستا کوشش داریم تا با رویکرد حمایتی خود داخل جهت اهداف سازمان گام برداریم.

عباسپور با تاکید بر اینکه بهره مندی از سوی هر نوع معافیت‌ نرخ صفر و مشوق مالیاتی بستگی به ارایه اظهارنامه به صورت الکترونیکی و داخل زمان مقرر قانونی دارد، خاطرنشان کرد: فعالان حوزه اقتصادی به جهت برخورداری از سوی مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا سایر معافیت ها، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال گذشته خود را تا ۱۵ تیرماه جاری داخل درگاه ملی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir بایستی ارایه کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین یادآور شد: داخل راستای منویات مقام معظم رهبری و با شناخت وضعیت و شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که داخل حوزه تولید وجود دارد، اداره امور مالیاتی بیشترین تعامل را داخل این بخش با کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی خود داشته و با استفاده از سوی ظرفیت های قانونی نیز کوشش دارد تا واحد های تولیدی و خدماتی داخل استان با تمام توان خود داخل خدمت اشتغال و تولید منطقه به کار خود ادامه دهند.