دریافت ۲۷ میلیون تومان مالیات از سوی خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد! 

بر اساس اطلاعات به دست امده توسط کافه بلاگ، مالیات از سوی واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از سوی ۱۰ میلیارد تومان باشد، از سوی سال گذشته عضوی از سوی خانواده پایه‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی شد و داخل آن سال، بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی لوکس شناسایی شد.

در این بین، آخرین آمار اعلام شده به کافه بلاگ داخل اواخر سال گذشته درباره وضعیت پرداخت مالیات خانه‌های لوکس بیانگر این می باشد که تا آن زمان معادل ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

البته، روند پرداخت این پایه مالیاتی باز هم از سوی سازمان امور مالیاتی مورد پیگیری قرار گرفت اما این سازمان از سوی اعلام رقم دقیق پرداختی‌های مشمولان امتناع و فقط به بیان اینکه کمتر از سوی ۵۰ درصد صاحبان خانه‌های لوکس داخل مرحله پذیرش مالیات قرار دارند، اکتفا کرد.

در شرایطی که روند کند اخذ مالیات از سوی خانه‌های لوکس، صدای بسیاری از سوی مسئولان را بلند کرده بود، وزیر اقتصاد نیز از سوی نبود ضمانت اجرایی به جهت اخذ مالیات از سوی خانه‌های لوکس گله کرد و خواهان کمک مجلس به منظور تعیین ضمانت اجرایی به جهت اخذ این مالیات شد.

طبق خاطرنشان کرده خاندوزی، تا زمانی که صاحب خانه لوکسی که شناسایی گردیده است، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از سوی گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی‌توان از سوی وی مالیات گرفت؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ابزاری به جهت وصول آن وجود دارد.

این اظهارات خاندوزی داخل حالی می باشد که بر اساس اعلام مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی، داخل راستای اخذ مالیات از سوی خانه‌های لوکس و مطالبه حق دولت، کسانی که نسبت به پرداخت این مالیات اقدام نکنند، طبق مقررات ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم اموالشان به جهت وصول مالیات با رعایت مقررات قانونی مربوطه توقیف خواهد شد.

درحالیکه مشخص نیست توقیف اموال صاحبان خانه‌های لوکس چه میزان داخل ترغیب آن‌ها به پرداخت مالیات موثر خواهد بود، بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی داخل دوماهه سالجاری نیز به نوعی روند کند اخذ مالیات از سوی خانه‌های لوکس را تایید می نماید.

بر اساس این آمار، سازمان امور مالیاتی داخل این مدت فقط ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از سوی خانه‌های گران قیمت وصول مالیات داشته است.

در آخر لازم به ذکر می باشد که نرخ مالیات سالانه خانه‌های لوکس به شرح ذیل است:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک داخل هزار

۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ دو داخل هزار

۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه داخل هزار

۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار داخل هزار

۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا پنج داخل هزار