توسعه شیوه کشت کف کاری داخل مزارع دیم خراسان شمالی از سوی امسال

حمید نامور داخل گفت و گو با کافه بلاگ، با اشاره به اینکه داخل حال حاضر شیوه کشت کف کاری داخل بخش های جنوبی استان و بیشتر داخل شهرستان جاجرم داخل حال اجرا است، تشریح کرد: ۹۰ درصد از سوی کشت محصول گندم و جو داخل شهرستان جاجرم به صورت کف کاری انجام می گردد.

به خاطرنشان کرده وی داخل حال حاضر شیوه کف کاری داخل سطح چهار هزار هکتار از سوی مزارع اجرایی می گردد.

نامور اظهار کرد: داخل مزارعی که داخل مناطق کویری و حاشیه کویر قرار دارند از سوی اواخر فروردین ماه که دمای هوا یک دفعه زیاد کردن می یابد و به حدود ۴۰ درصد سانتی گراد می رسد میزان تبخیر و تعرق آب نیز زیاد کردن می یابد و داخل این صورت نمک های موجود خود را به سمت قسمت های سطحی خاک می کشند.

وی تصریح کرد: استفاده گیاه از سوی املاح و نمک موجود داخل خاک موجب می شود تا زمینه خشکیدگی گیاه فراهم شود داخل نتیجه کشاورزان با روش کف کاری از سوی بروز این امر قبل گیری کرده اند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه داخل شیوه های کشت معمول معمولا یک جوی آب ساخته می شود و سپس یک پشته ۲۰ سانتی از سوی خاک و بذر داخل آنجا کشت می شود، تشریح کرد: اما داخل شیوه کف کاری جوی آب ساخته و بذر داخل درون آن جوی آب کشت می شود و سپس یک پشته ۲۰ سانتی ایجاد می گردد.

او ادامه داد: این امر سبب می شود تا املاح و نمک خود را به سمت پشته خاکی بکشانند داخل نتیجه گیاه از سوی مرض خطر آن ها داخل امان خواهند ماند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: از سوی سوی دیگر برگ های گیاه جوی آب را گرفته و از سوی تبخیر آب جلوگیریمی نماید.

وی تصریح کرد: با این روش که داخل مزارع آبی، امر آبیاری هر ۱۰ روز انجام می شود، مدت زمان آبیاری مزارع به ۱۵ روز می رسد.

انتهای پیام