وجود ۴۰ هزار خیر مدرسه‌ساز داخل کشور

بر اساس اطلاعات به دست امده توسط کافه بلاگ، حمیدرضا تقی پور داخل نشستی مشترک با رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه آموزش و پرورش به معنای عام از سوی قبل نیازهای توسعه کشور می باشد تشریح کرد: وظیفه آموزش و پرورش داخل حوزه آموزش استثنایی سنگین‌تر می باشد. ایجاد بسترهای لازم به جهت آموزش یا همان ساخت مدارس را برعهده داریم.

او ادامه داد: مکان فیزیکی آموزش داخل کنار امکانات نرم افزاری، تاثیر بسزایی داخل پیشبرد امر آموزش دارد. از سوی زمانی که نوسازی مدارس رسالت خود را آغاز کرده بخش مهمی از سوی ماموریت‌های خود را بر مدارس استثنایی تعریف کرده می باشد.

معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه طرح کلانی داخل راستای جمع آوری مشارکت‌های خرد مردم داخل حوزه مدرسه سازی تحت عنوان " آجر به آجر" داخل دست اجراست تشریح کرد: داخل قالب طرح آجر به آجر تا کنون چهار پویش برپا شده می باشد و پویش پنجم "صحن حرم مدرسه‌ام" می باشد که از سوی دهه کرامت آغاز شده و همچنان ادامه دارد و دارای دو رکن اساسی ترویج فرهنگ رضوی و دوم مشارکت داخل امر مدرسه سازی می باشد.

تقی پور ادامه داد: هدف از سوی راه اندازی این پویش کمک به ساخت و تکمیل هشت مدرسه استثنایی به نیت امام هشتم (ع) می باشد. خیرین و عموم مردم می‌توانند به سامانه آجر به آجر مراجعه و هر مبلغی که تمایل داشته باشند به جهت ساخت این مدارس کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه ۷۶ پروژه آموزشی تربیتی استثنایی داخل ۲۶ استان کشور داخل دست تکمیل هستند تشریح کرد: اولویت تکمیل با مدارسی خواهد بود که پیشرفت فیزیکی بیشتری داشته و داخل مناطق محروم قرار گرفته باشند.

ادامه دارد