ورود پلیس به امنیت ساختمان‌ها/ شرط جدید به جهت صدور پایان کار

بر اساس اطلاعات به دست امده توسط کافه بلاگ، موضوع امنیت ساختمان‌ها و به خصوص ساختمان‌ها اماکن عمومی نظیر بانک‌ها، مجتمع‌های تجاری و اداری، شرکت‌ها و … داخل برابر اقدامات مجرمانه‌ای نظیر سرقت، جزو اولویت‌ها و دغدغه‌هایی می باشد که بارها از سوی سوی کارشناسان و مسئولان مختلف مورد توجه قرار گرفته می باشد. این دغدغه تاجایی قبل رفت که پلیس اقدام به ارائه طرح پیوست انتظامی به جهت ساخت و سازها کرد تا بر اساس آن دریافت پایان کار منوط به تاییدیه انتظامی پلیس گردد.

مدتی قبل سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا نیز بر این موضوع تاکید کرده و خاطرنشان کرده بود: « داخل حوزه ساختمان نیز شهرداری‌ها باید مکلف شوند پروانه ساخت بگیرند و پیوست انتظامی و همچنین پایان کار داشته باشند.» همین موضوع بهانه‌ای شد تا آخرین وضعیت اجرای این طرح را از سوی رییس پلیس پیشگیری فراجا پیگیری کنیم.

سردار مهدی معصوم بیگی داخل گفت‌وگو با کافه بلاگ، درباره سرانجام الزامی شدن پیوست‌های انتظامی و حفاظتی به جهت صدور پایان کار ساختمان‌ها تشریح کرد:‌ برابر بند پ ماده ۱۰۸ قانون ششم توسعه، «کلیه شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست‌های حفاظتی، انتظامی لازم به جهت ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سوی سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت کنند». این بند یک ظرفیت خوبی را به جهت ارتقا امنیت این فضاها ایجاد کرده می باشد.

وی با اشاره به تبصره قید شده به جهت این بند از سوی قانون اظهارکرد:‌ بنا شد تا برابر تبصره مذکور آیین‌نامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد که این آیین‌نامه داخل اواخر سال ۱۴۰۰ به هیات حکومت رفته و مصوب شد.

معصوم بیگی با بیان اینکه کارگروه‌ها تدوین این الزامات داخل پلیس شکل گرفته و مراحل پایانی خود را طی می‌کند، تشریح کرد:‌ بعد از سوی نهایی شدن این الزامات هر مرجع صدور پروانه اعم شهرداری‌ها، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرک‌های صنعتی؛ جهاد کشاورزی و … باید پیوست‌های حفاظتی و انتظامی را رعایت کند و اگر رعایت نکنند مراجع صدور پروانه حق ندارند به این‌ها پایان کار بدهند.

رییس پلیس پیشگیری فراجا با بیان اینکه این الزامات داخل مرحله نهایی شدن است، درباره زمان اجرایی شدن آن نیز به کافه بلاگ تشریح کرد:‌ما به جهت اجرای این مقررات عجله داریم و امیدوارم که زودتر نهایی و اجرایی گردد.

به خاطرنشان کرده معصوم بیگی با اجرایی شدن این الزامات هرگونه ساخت و ساز باید استانداردها و الزامات امنیتی که پلیس اعلام می‌کند انجام شود و قطعا این موارد داخل کاهش آمار سرقت و اقدامات مجرمانه دیگر موثر خواهد بود.

وی درباره اینکه آیا لازم می باشد بار دیگر این مقررات از سوی سوی مجلس تصویب و به قانون بدل شود، گفـت: این موضوع برابر قانون برنامه ششم توسعه که مصوب مجلس می باشد انجام شده و دیگر نیازی به تصویب دوباره مجلس نیست و پس از سوی نهایی شدن الزامات قابل اجراست.