پروژه آموزشی تربیتی استثنایی داخل دست تکمیل است

بر اساس اطلاعات به دست امده توسط خبرنگار گروه جامعه کافه بلاگ، حمیدرضا تقی پور داخل نشستی مشترک با رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهارکرد: آموزش و پرورش به معنای عام از سوی قبل نیازهای توسعه کشور است، همچنین آموزش و پرورش استثنایی وظیفه را درحوزه آموزش سنگین‌تر می نماید.
وی با تاکید براینکه سازمان نوسازی ایجاد بسترهای لازم به جهت آموزش یا همان ساخت مدارس را برعهده دارد، افزود: مکان فیزیکی آموزش داخل کنار امکانات نرم افزاری، تاثیر به‌سزایی داخل پیشبرد آموزش دارد و از سوی زمانی که نوسازی مدارس رسالت خود را آغاز کرده بخش مهمی از سوی ماموریت‌های خود را بر ساخت، بازسازی و توسعه مدارس استثنایی تعریف کرده می باشد.

تقی‌پور ادامه داد: طرح کلان آجر به آجر داخل راستای جمع آوری مشارکت‌های خرد مردم داخل حوزه مدرسه سازی داخل دست اجراست که داخل قالب این طرح تا کنون چهار پویش برپا شده می باشد و پویش پنجم نیز صحن حرم مدرسه‌ام نامگذاری شده می باشد که از سوی دهه کرامت آغاز شده و همچنان ادامه دارد و دارای دو رکن اساسی ترویج فرهنگ رضوی و دوم مشارکت داخل امر مدرسه سازی می باشد.

وی با بیان اینکه هدف از سوی راه اندازی این پویش کمک به ساخت و تکمیل هشت مدرسه استثنایی به نیت امام هشتم (ع) است، یادآور شد: خیرین و عموم مردم می‌توانند به سامانه آجر به آجر مراجعه و هر مبلغی که تمایل داشته باشند به جهت ساخت این مدارس کمک کنند.

وی تشریح کرد: اولویت تکمیل با مدارسی خواهد بود که پیشرفت فیزیکی بیشتری داشته و داخل مناطق محروم قرار گرفته باشند.
ادامه دارد…