پولدار‌ها شانس قبولی بیشتری داخل دانشگاه‌های دولتی دارند

باشگاه خبرنگاران جوان:‌ محمدحسین ساعی تشریح کرد: عدالت آموزشی مقوله چند مولفه‌ای پیچیده می باشد که حل آن به تنهایی داخل یک مصوبه امکان پذیر نخواهد بود.اتفاقی که داخل کنکور رخ داد شاید کمتر از سوی ۱۰ درصد حل این مسئله باشد.

به خاطرنشان کرده او، این مسئله را می‌پذیریم که اگر مصوبه‌ای داخل کنکور اتفاق بیفتد، سامانه‌های موجود داخل کشور خود را تطبیق می‌دهند تا بتوانند عدالت آموزشی را از سوی مسیر خودش با امکانات و مولفه‌های قدرت و ثروت خارج کنند.

ساعی تشریح کرد: طبق آمار‌های موجود وضعیت عدالت آموزشی هم اکنون داخل وضعیتی که کنکور مبنای ورود به دانشگاه هاست اصلا مناسب نیست و حتی بحث معدل وضعیت را بدتر می‌کند، یعنی داخل مناطق محروم ترم داخل معدل‌های مشابه هم افرادی که مربوط به دهک‌های ثروتمندتر جامعه هستند بیشتر قبول شده اند.

به خاطرنشان کرده او، مجموع قبولی‌های کنکور از سوی طبقات بالاتر جامعه به نسبت دهک‌های پایین‌تر جامعه با همان معدل بیشتر بوده می باشد و به این موضوع کسی اهمیت نمی‌دهد، داخل تهران بیشترین قبولی‌های دانشگاه‌ها را داریم و میزان معدل‌های قبولی داخل میزان با استان‌های محروم مانند سیستان بلوچستان و گلستان بسیار پایین‌تر است.

به خاطرنشان کرده ساعی، این موضوع ما را به این نتیجه می‌رساند که اگر معدل مبنا قرار گیرد، حداقل داخل کوتاه مدت این امکان وجود دارد که بازسازی به نفع عدالت آموزشی اتفاق بیفتد.