چرا داخل فرآیند کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی تاخیر افتاد؟

بر اساس اطلاعات به دست امده توسط کافه بلاگ، مهدی چمران با بیان اینکه کاهش زمان صدور پروانه هنوز به جای درستی نرسیده است، اظهار کرد: اقدامات داخل این راستا آغاز شده اما باید برنامه‌ریزی دقیق و خوبی انجام شود که رضایت حاصل گردد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، کار سخت و پیچیده‌ای است، یادآور شد: ما داخل این مسیر با کار ساده‌ای روبه‌رو نیستیم.

وی همچنین تصریح کرد: باید دستگاه‌های متعددی کنار هم قرار بگیرند تا نتیجه مطلوب حاصل شود و بتوانیم شاهد کاهش زمان صدور پروانه باشیم.

چمران با اشاره به لزوم برقراری ارتباط با دستگاه‌های مختلف به جهت تحقق این هدف، خاطرنشان کرد: باید با سازمان ثبت اسناد و املاک ارتباط آنلاین برقرار شود تا بتوان امور را داخل این بخش تسهیل کرد و روند را سرعت بخشید.

وی ادامه داد: باید با نظام مهندسی نیز این ارتباط آنلاین را داشته باشیم تا اقدامات مرتبط با یک نقشه چند ماه زمان نبرد.

بر اساس گزارش سایت شهر، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه ارتباطات به جهت پرداخت مالیات و مواردی از سوی این قبیل نیز باید برقرار شود، تشریح کرد: داخل مجموع به جهت اینکه بتوانیم به کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی برسیم، باید تمام این موارد کنار هم قرار بگیرد.