اختصاص اعتبار به جهت خسارات سیل خراسان جنوبی

طبق بررسی های کافه بلاگ، داخل جلسه امروز هیأت وزیران که بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با تصویب هیأت وزیران، مبلغ ۱۵۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، به جهت جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی ‌از وقوع سیل دی ماه سال ۱۴۰۰ داخل شهرستان های استان خراسان جنوبی اختصاص یافت.

اعتبار یاد شده شامل اعتبار بلاعوض جهت احداث ۱۵ واحد مسکونی شهری و ۲۱ واحد مسکونی روستایی هرکدام به ترتیب به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تعمیر ۲۱ واحد مسکونی شهری، روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تأمین لوازم معیشتی به جهت ۳۶ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و نیز بازسازی تأسیسات زیربنایی است.

همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله به جهت تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله به جهت تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله به جهت تسهیلات معیشتی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور جبران خسارات ناشی از سوی سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی شهرستان های استان خراسان جنوبی با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می گردد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی نیز موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را داخل مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

موافقت با اختصاص اعتبار به جهت ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه اترک داخل استان گلستان
هیأت وزیران داخل ادامه، با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به منظور ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه اترک و جلوگیری از سوی هدر رفتن منابع آبی مورد نیاز شرب و کشاورزی موافقت کرد.

دولت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

اختصاص اعتبار به جهت اجرای پروژه های پیشگیرانه داخل استان اردبیل

دولت مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی های سرمایه ای بابت اجرای پروژه های پیشگیرانه داخل برابر مخاطرات طبیعی و پیشگیری از سوی فرسایش بیشتر خاک کشاورزی به رودخانه مرزی ارس داخل استان اردبیل به منظور کنترل سیلاب و اجرای طرح های ساماندهی داخل نقاط حساس مسیر رودخانه مذکور اختصاص داد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل نیز موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

تعیین نماینده و اعلام نظر حکومت درخصوص برخی از سوی پیشنهادهای نمایندگان مجلس
در ادامه جلسه، حکومت ضمن اعلام نظر درخصوص برخی از سوی پیشنهادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را به جهت پیگیری موضوع مربوط تعیین کرد.