پیوست‌نگاری فرهنگی پروژه‌های عمرانی تبریز داخل اولویت باشد

حکیمه غفوری داخل جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز، اظهار کرد: همواره داخل بخش‌های فرهنگی، هزینه‌ها برجسته می‌شود داخل حالی که این موارد، یک نوع سرمایه گذاری به جهت شهر می باشد.

وی ادامه داد: اگر پروژه‌های شهری داخل راستای رضایت عمومی مردم است، هزینه پیوست‌نگاری نیز سرمایه‌ای به جهت شهر است.

بر اساس اطلاعات به دست امده توسط کافه بلاگ، به نقل از سوی روابط عمومی شهرداری تبریز، وی تشریح کرد: به همین علت نباید منتظر بودجه سال آتی باشیم و تا جایی که امکان دارد داخل سال جاری نیز پیوست‌نگاری فرهنگی پروژه‌های عمرانی را داخل اولویت قرار دهیم.

انتهای پیام