شهردار تبریز: ایجاد سامانه شفافیت موجب صرفه جویی چهار میلیارد تومانی شد

به گزارش ایرنا، یعقوب هوشیار امروز یکشنبه در هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز افزود: البته این سامانه هنوز کامل نشده و تا آخر شهریور جاری تکمیل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات همه نیروهای شهرداری باید در سامانه بارگذاری شود، ادامه داد: حتی الزام کردیم که صورت جلسات هیأت مدیره‌های سازمان نیز در سامانه بارگذاری شود.

شهردار تبریز عنوان کرد: بخشی از کار بارگذاری اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه انجام یافته و در ادامه کار نیز انجام خواهد شد؛ اگر نواقصی در این حوزه وجود دارد، آماده همفکری و همکاری با شورا هستیم.

وی افزود: در این راستا به قولی که داده بودیم، عمل کردیم، اما گاهی بسترها مناسب نیست و برای مثال هم اکنون برخی از سازمان‌ها وب سایت ندارند.

درآمد ۵۴۲۰ میلیارد تومانی شهرداری تبریز

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: درآمد خالص شهرداری تبریز در سال گذشته معادل پنج هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان بوده است.

علی نوای‌ باغبان ضمن ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی شورای اسلامی اظهار کرد: کل درآمدهای تحقق یافته شهرداری تبریز اعم از مرکز، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته در سال ۱۴۰۰ با احتساب اعداد تکراری معادل هفت هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: با کسر اعداد تکراری، درآمد خالص شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۰، پنج هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: نسبت بودجه جاری به کل هزینه‌ها، ۴۳/۱۴ درصد است که ۵۶/۸۲ درصد نیز صرف هزینه‌های عمرانی در سال گذشته شده است.

نوای باغبان گفت: در سال ۱۴۰۰، دو هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری و دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان نیز صرف هزینه‌های عمرانی شده است.

نایب رئیس شورای شهر تبریز بیان کرد: از سال‌جاری شهرداری موظف است تا ۶ ماه نخست سال، لایحه تفریغ بودجه را ارائه کرده و بر این اساس، شورای اسلامی شهر تبریز نیز باید تا ۶ ماه پایانی سال آن را مورد بررسی قرار دهد.

وی یادآور شد: سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، باید صرف هزینه عمرانی می‌شد که دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است و از اعتبار باقیمانده یک‌هزار میلیارد تنها صرف قطار شهری شده است.

نوای‌ باغبان در پایان ادامه داد: ۱۱۷ پروژه با اعتبار یکصد میلیارد تومان نیز در بودجه سال گذشته پیش‌بینی شده بود که ریالی برای آنها هزینه نشده است و بدون ارسال صورت‌ وضعیت عملکرد آنها نیز صفر است.

دیدگاهتان را بنویسید