گام هدفمند در مسیر ارتقای دانشکده علوم پزشکی مراغه به دانشگاه

به گزارش ایرنا طی ماه‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در دانشکده علوم پزشکی مراغه برای این ارتقا کلید خورده است؛ اقداماتی که زمینه لازم برای تبدیل شدن مراغه به قطب درمانی جنوب آذربایجان را هم فراهم می کند که از جمله آنها می‌توان به افزایش رشته‌های دانشگاهی، ایجاد مرکز رشد فناوری سلامت اشاره کرد.

اعتباربخشی آموزشی بیمارستان‌های دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز از اقدامات زیربنایی برای ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات بالینی، رعایت حقوق بیمار، افزایش اعتماد مردم به بیمارستانها، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی بیمارستانهاست که طی ماه‌های اخیر با حضور ارزیابان کشوری عملیاتی شد.

نکته قابل تامل اینکه از فرماندار گرفته تا نماینده مردم و امام جمعه شهرستان در پشتیبانی از دانشکده علوم پزشکی مراغه پیشقدم هستند و همتی برای ارتقای دانشکده علوم پزشکی مراغه به دانشگاه شکل گرفته است.

همتی که نویدبخش روزهای خوش برای بخش بهداشت و درمان این شهرستان به شمار می‌رود چراکه ایجاد رشته پزشکی و ارتقای دانشکده به دانشگاه نیازمند جذب پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف و ارتقای سطح درمانی شهرستان است و از تردد بیماران جنوب آذربایجان به مرکز استان جلوگیری خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید