رشد نجومی هزینه خانوار در دولت دوازدهم

تهران- ایرنا- هزینه کل ناخالص خانوار در مناطق شهری در ۱۳۹۱ به میزان ۱۶.۴ میلیون تومان در سال بود اما این مبلغ در ۱۳۹۹ به ۶۳.۴ میلیون تومان در سال رسید.

دیدگاهتان را بنویسید