رقابت گرم در قطب سرد

  • جنگ سرد آمریكا و روسیه در قطب شمال

    مسكو -ایرنا- قطب شمال با سرزمین های پهناور و بستر آبی غنی از منابع انرژی از جمله نفت و گاز…

  • دیدگاهتان را بنویسید