ملک شهرداری تهران به ارزش ۹۰ میلیارد ریال رفع تصرف شد

به گزارش ایرنا از شهرداری منطقه ۱۷، رضا شنگی گفت: این اتفاق پس از ۱۱ سال در این دوره مدیریت شهری صورت گرفت و ملک مورد نظر رفع تصرف شد. سال ۱۳۹۰ طی قراردادی اجاره یک طبقه از ملک مذکور به مدت یک سال به یکی از شرکت‌های بخش خصوصی تحویل داده شده بود و قرار بود این شرکت با پرداخت اجاره ماهیانه، ملک را در اختیار داشته باشد یا خدماتی در حوزه بافت فرسوده به شهرداری منطقه ۱۷ ارائه دهد؛ متأسفانه هیچ کدام از این تعهدات در این سال‌ها توسط این شرکت محقق نشده بود.

وی افزود: همچنین با توجه به عدم ایفای تعهدات، این شرکت خصوصی در سال‌های گذشته نسبت به تصرف طبقه دوم نیز اقدام کرده بود.

شهردار منطقه ۱۷ اضافه کرد: پس از پیگیری‌ها و مکاتبات متعدد برای تخلیه ملک توسط شهرداری و ممانعت از تحویل توسط این شرکت، شهرداری منطقه ۱۷ در راستای صیانت از اموال بیت المال با اقدامات حقوقی و قضایی نسبت به گرفتن حکم تخلیه اقدام کرد و با اجرای حکم، پس از ۱۱ سال ملک را از متصرف به نفع بیت المال پس گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ملک ذکر شده به مساحت ۲۳۷ متر مربع عرصه و ۳۵۲ متر اعیان، شامل ۴ پلاک ثبتی و به ارزش ۹۰ میلیارد ریال پس از ۱۱ سال در این دوره مدیریت شهری با حمایت دستگاه قضایی و انتظامی و تلاش عوامل شهرداری منطقه ۱۷ رفع تصرف شد و در اختیار اموال شهرداری برای ارائه خدمات به شهروندان منطقه دارالشهدا قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید