پروازها به فرودگاه نجف به روال عادی بازگشت

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی از آغاز مجدد پروازها بین ایران و فرودگاه نجفِ عراق خبر داد و گفت: فرودگاه امام آمادگی کامل دارد تا پروازهای تهران- نجف را پشتیبانی کند.

دیدگاهتان را بنویسید