بانک مرکزی افغانستان: یک میلیارد دلار از کمک‌های بشردوستانه را دریافت کرده ایم

به گزارش ایرنا از خبرگزاری جمهور، صابر مومند سخنگوی این بانک گفت: بانک مرکزی افغانستان بیش از یک میلیارد دلار کمک‌های نقدی جهان را دریافت کرده است.
مومند افزود:" تا هنوز یک میلیارد و ۱۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار کمک‌های نقدی بشر دوستانه جهان به کابل رسیده است".
به گفته مومند، کمک‌های بشر دوستانه نقدی جهان برای افغانستان همچنان ادامه دارد.
مومند از جهان خواست که در بخش بانکی با افغانستان تعامل و همکاری کرده و زمینه مراودات بانکی با این کشور را هموار کنند.
تنها طی دو روز گذشته ۸۰ میلیون دلار کمک‌های بشر دوستانه نقدی جهان برای افغانستان به کابل رسیده است.
بانک مرکزی افغانستان از ورود نقدی به این کشور استقبال کرده و از جامعه جهانی می خواهند که کمک‌های خویش را از طریق بانکی افغانستان انجام دهند.

کمک‌های بشر دوستانه جهان برای افغانستان در حالی انجام می‌شود که با تسلط مجدد طالبان، امریکا در اولین اقدام خود علیه طالبان بیش از ۹ میلیارد دلار ذخایر ارزی این کشور را مسدود کرد.

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حدود ۷ ماه قبل فرمان آزادسازی هفت میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را امضا کرده بود.

طبق فرمان رئیس جمهوری آمریکا سه‌ونیم میلیارد دلار این پول به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر اختصاص یافته و سه‌ونیم میلیارد دیگر آن صرف کمک‌های بشردوستانه در افغانستان خواهد شد.

این تصمیم جو بایدن با واکنش‌های گسترده بین المللی مواجه شده و آن را یک تصمیم ظالمانه علیه مردم افغانستان خوانده بودند.

دیده بان حقوق بشر جهانی رئیس جمهوری آمریکا را به تصاحب ذخایر ارزی افغانستان متهم کرده و هشدار داده بود که درصورت تطبیق تصمیم دولت بایدن در مورد ذخایر افغانستان، بحران بی‌سابقه ناشی از گرسنگی در افغانستان بوجود خواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید