وزیر آموزش و پرورش: در مدارس دخترانه سالن‌های ورزشی ساخته می‌شود

یوسف نوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره توجه به ورزش دختران دانش آموز افزود: برگزاری برنامه و جشنواره‌های ورزشی برای دختران نشاندهنده استقبال آموزش و پرورش از این موضوع است.

وی تاکید کرد: زنان و دختران محور خانواده و تحرک در جامعه هستند؛ بنابراین ورزش دختران باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و برگزاری جشنواره دختران و مادران به جبران نقایص کمک می‌کند.

به گزارش ایرنا، در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ۶ ساحت مورد تاکید است و ساخت زیستی و بدنی یکی از ساحت‌هاست که این امر برگرفته از منویات فرهنگ و معارف اسلامی است.

آموزش و پرورش مبتنی بر شعار دولت مردمی و در راستای طرح آزادسازی مجموعه‌های ورزشی با عنوان طرح شهید خرازی تا کنون هزار مجموعه ورزشی را برای استفاده دانش آموزان در اختیار آنها و والدین قرار داده است و با ایجاد ۲هزار و ۱۰۰ فضای ورزشی به تنوع بخشی محیط های یادگیری می‌پردازد.

همچنین بیش از ۱۴۰ هزار معلم در فعالیت‌های ورزشی مشارکت کردند و مسابقات ورزشی در ۱۰ رشته نیز برگزار شده است.

به گفته وزیر آموزش و پرورش، ۲۱۰۰ سالن ورزشی و زمین چمن در حال ساخت است که بیش از ۸۰۰ سالن و زمین چمن درحال تحویل است و بقیه هم مشارکتی انجام می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید