افزایش ۳ برابری سقف تعهدات خدمات درمانی ورزشکاران

به گزارش ایرنا، سیدمحمد بنی‌جمالی رئیس کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی با تاکید بر افزایش سقف تعهدات خدمات درمانی ورزشکاران آسیب‌دیده گفت: با تایید معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، تعرفه عضویت یکساله در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱مبلغ ۷۰ هزار تومان تعیین گردید.

وی افزود: طبق مصوبه مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی(۶ مردادماه ۱۴۰۱) که با حضور معاونت وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد و طی آن موضوع تعیین تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی به هیئت رئیسه فدراسیون تفویض گردید و هیئت رئیسه فدراسیون پس از کار کارشناسی دقیق از جمله بررسی افزایش هزینه‌های درمان ورزشکاران آسیب‌دیده بویژه در زمینه عمل های جراحی، نظر کارشناسی خود را در این خصوص به وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد و این مهم با تایید معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای همراه شد.

بنی‌جمالی تصریح کرد: با توجه به تاکید ریاست محترم فدراسیون مبنی بر به حداقل رساندن بار سنگین هزینه‌های درمان برای ورزشکاران، سقف تعهدات فدراسیون در سرفصل‌های مختلف بیش از سه برابر افزایش یافت و این گام مهمی در جهت جلب رضایت ورزشکاران عزیز است.

رئیس کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی تعهدات این فدراسیون در قبال ورزشکاران عضو کمیته خدمات درمانی را به این شرح اعلام کرد:

جهت ورزشکاران با عضویت سه سال پیوسته کمیته خدمات درمانی فدراسیون به شرح ذیل افزایش یافت :

– سقف تعهدات از ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافت(بیش از دو برابر).

– هزینه تجهیزات و وسایل مصرفی جراحی و اتاق عمل از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت(بیش از سه برابر).

– غرامت فوت از ۳۰ میلیون ۲۰۰ هزار تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت(دو برابر).

– هزینه توانبخشی(فیزیوتراپی) از۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون تومان افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید