تقدیر رییس فدراسیون جهانی اسکواش از ایران

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، همواره دوره‌های آموزشی در اسکواش کشورمان که توسط کمیته آموزش برگزار می‌شود از بابت سه ویژگی انضباط، یکپارچگی و سطح معلومات شرکت کنندگان، مود توجه فدراسیون جهانی اسکواش قرار گرفته است. به طوری که سطح یک مربیگری جهانی اسکواش در سال ۱۴۰۰ با تقدیر مکتوب فدراسیون جهانی مواجه شد.

در حال حاضر هم دوره جهانی مربیگری اسکواش با دو مدرس جهانی ضیاالدینی و میجر منیوم در ایران در حال برگزاری است.

در همین ارتباط با گزارش مدرسین دوره به فدراسیون جهانی و رصد صفحه رسانه اجتماعی فدراسیون اسکواش ایران توسط فدراسیون جهانی، زینا ولدریج رییس انگلیسی این فدراسیون با ارسال پیامی به مسعود سلیمانی از نحوه رهبری وی در توسعه اسکواش و آموزش‌های منضبط در ایران تقدیر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید