سینمای تجربی گونه بسیار سخت سینماست

  • نخستين هم انديشي مفهوم 'سينماي تجربي' برگزار شد

    تهران- نخستين هم انديشي بررسي مفهوم سينماي تجربي در مركز گسترش سينماي مستند و تجربي برگزار…

  • دیدگاهتان را بنویسید