اولین همایش ملی سلامت بانوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، آزاده یار احمدی سفیر سلامت و زیبایی کشور در این همایش گفت: این همایش با هدف سلامت و امید، زیبایی و نشاط در اسلام، نقش اخلاق و آموزه های دینی در سلامت و زیبایی و سبک زندگی اسلامی و برخورداری از سلامت و زیبایی برگزار شده است.
وی اظهار داست: سلامت، بهداشت و زیبایی و اقتصاد و توسعه نقش موثری دارد و الزامات حوزه زیبایی و سلامت در راهبرد پروژه ها، تأثیر محصولات ایمن و سالم و حلال بر سلامت و زیبایی امری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
یاراحمدی با اشاره به نقش صنعت، سلامت و بهداشت در اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: نقش بهداشت، سلامت و زیبایی در کاهش استرس و اضطراب و افزایش اعتماد به نفس مهم بوده و تأثیر سلامت و زیبایی در تحکیم روابط خانوادگی حائز اهمیت است.
به گفته وی، سلامت و زیبایی و تأثیرات آن ها بر بهداشت روانی و روانشناسی کار و فعالیت اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد وتأثیر فضاهای مجازی در فرهنگ سلامت و زیبایی پایدار،
نقش فرهنگ در تعدیل سرانه مصرف محصولات آرایشی نسبت به بهداشتی حائز اهمیت است.
همایش فرش قرمز سلامت و زیبایی با حمایت سازمانهای مردمی د نهاد ریاست جمهوری برگزار و از بانوان کار آفرین عرصه سلامت و زیبایی تجلیل شد

دیدگاهتان را بنویسید