وزرای خارجه گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل بر رد تحریم های یکجانبه تاکید کردند

نیویورک-ایرنا-وزرای خارجه گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل بر رد تحریم های یکجانبه، ضرورت احترام به حاکمیت، تمامیت سرزمینی و استقلال کشورها تاکید کردند.

دیدگاهتان را بنویسید