۲ عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان علمی

زنجان – ایرنا – دکتر هاشم شهروس وند و دکتر علی رمضانی از اعضای هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان سال ۱۴۰۱ کشور قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید