رتبه‌بندی کودکستان‌ها با نگاه افزایش کیفیت ایجاد می‌شود

تهران – ایرنا – رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به اینکه ایده رتبه‌بندی بسیار قابل توجه است، گفت: رتبه‌بندی کودکستان‌ها با نگاه افزایش کیفیت ایجاد می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید