فشار افزایش لجام گسیخته اجاره بها در انگلیس

تهران – ایرنا روزنامه ایونینگ استاندارد نوشت که از هر هفت مستاجر در انگلیس، یک نفر در چند هفته یا ماه گذشته (اوت)، شاهد افزایش اجاره بها بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید