فیلم /فهرست نویسی اسناد باارزش در بوشهر

بوشهر – ایرنا – نرگس صداقت مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان بوشهرروز یکشنبه در نشست با خبرنگاران گفت: در یکسال گذشته بایگانی راکد نهادها و دستگاه‌های اجرایی این استان ۱۳۰ بار ارزیابی شده و ۷۲۳ هزار و ۱۱۵ برگ اسناد باارزش به این مرکز انتقال یافته و فهرست نویسی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید